Jaipur Bikaner Jaisalmer Jodhpur Udaipur Tour, Flat @ 16% Off